Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Новини

С изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се въвежда нов ред за...
Скъпи Клиенти, Партньори и Приятели, Радваме се да Ви споделим, че преместихме офиса си. Новият ни адрес е: гр. София,  п.к. 1000, бул. „Позитано” № 9, бл. 1, вх. Б, етаж 2, офис № 4....