Върховният административен съд обяви нищожност на нормативен административен акт след наша намеса

Благодарим на Фондация Сийдър  за оказаното ни доверие да ги представляваме в производство по оспорване на нормативен административен акт, издаден от Агенцията за социално подпомагане в нарушение на установените правила.

Върховният административен съд възприе тезата ни и окончателно обяви нищожността на оспорената част от Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагането му.

Щастливи сме, когато можем да допринесем с работата и опита ни за защитата на нарушените права на нашите клиенти. Още по-радостни сме, когато с това се възстановява и справедливият начин за ползване и отчитане на социалните услуги от нуждаещите се лица.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси