Кантората ни спечели важно дело за некачествено строителство след шестгодишен съдебен процес

След продължила над 6 години съдебна битка кантората ни спечели важно дело срещу водещ строител и дружество, упражняващо строителен надзор, реализирайки гаранционната им отговорността за некачествено строителство и неупражнен строителен надзор по Закона за устройството на територията. Съгласно закона строителят и упражняващият строителен надзор носят солидарна отговорност за щети на етажната собственост, причинени от неспазване на техническите правила, нормативи, и одобрените проекти.

В конкретния случай успяхме да докажем, че при строителството са извършени некачествени хидроизолационни и бетонни работи, както и че различните инсталации в сградата са изградени некачествено. Това бе довело до системно наводняване на подземните нива в сградата при дъждовно време, водещо от своя страна до компрометиране на нейните основи.

Съдебният спор, който започнахме през 2016 г., беше труден и ни коства много енергия и отдаденост  – същият се гледа на три инстанции и премина през множество процесуални перипетии. Ключът към този успех беше проявеното постоянство и упоритост в устояването на правата и интересите на клиентите ни и гласуваното ни от тях пълно доверие, независимо от всички трудности, които преодоляхме заедно през тези години.

Щастливи сме, че с успешното приключване на съдебното дело и ефективното събиране на присъденото обезщетение,  помогнахме на над 85 домакинства да започнат ремонт по отстраняване на дефектите при строителството.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси