Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Представяне на кантората

Адвокатско дружество „Василев и партньори“ е динамична и ориентирана към бизнеса адвокатска кантора, която предоставя първокласни юридически услуги на местни и чуждестранни корпоративни клиенти. Оказваме съдействие както на вече утвърдени на българския пазар компании, така и на чуждестранни инвеститори, които искат безпрепятствено да стартират и развият дейността си на местно ниво.

Нашият основен фокус е върху юридическото обслужване на проекти с международен елемент в сферата на корпоративното и финансовото право, вещното право, както и съдебното и арбитражно процесуално представителство. Извършваме пълен набор от правни анализи и проверки, правни консултации, абонаментно обслужване, участие в преговори, правна защита и представителство пред съдебни и извънсъдебни органи, държавната администрация и трети лица.

В допълнение към юридическото обслужване Ви предлагаме широкоспектърна гама от данъчни и счетоводни услуги, за да осигурим ефикасни решения за цялостното управление на Вашия бизнес.

Кантората има изградена мрежа от местни и чуждестранни партньори, с които обменя експертен опит за правното обезпечаване на комплексни международни проекти. Целта ни е да Ви предложим правилните решения във всяка ситуация, включително когато е необходимо взаимодействие с правни, финансови и данъчни консултанти от различни юрисдикции.

Предлагаме Ви комплексно правно обслужване, основано на експертиза, отговорен и лично ангажиран подход. Вникваме в естеството на цялостния Ви бизнес, за да работим ефективно във Ваш интерес. Целта ни е да задоволим напълно очакванията и изискванията Ви.

Предоставяме Ви услугите си на български, английски, немски, френски и руски език.

Factum est.

Нашият екип

Константин Василев
Управляващ съдружник, Адвокат

Практика
Образование

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право
 • Гьоте Университет, Институт по право и финанси, Магистър по финансово право, Франкфурт на Майн, Германия
Членства

 • Софийска адвокатска колегия
 • Германо-българска индустриално-търговска камара
 • Българо-швейцарска търговска камара
 • Българо-руска търговско-промишлена палата
 • Британско-българска бизнес асоциация
Езици

 • Български
 • Aнглийски
 • Немски
 • Френски
 • Руски

Цветелина Великова
Асоцииран адвокат
Явор Данчев
Асоцииран адвокат
Любомир Спасов
Мениджър бизнес развитие
Деница Василева
Юридически консултант

Практика
Образование

 • Университет Рей Хуан Карлос, Мадрид, Испания, Магистър по право
 • Университет дю Пикарди Жул Верн, Амиан, Франция, Магистър по европейско и международно право
Езици

 • Български
 • Английски
 • Френски
 • Испански

Александър Джуров
Адвокатски сътрудник, Сертифициран медиатор
Кирил Кирков
Адвокатски сътрудник

Интереси в областите
Образование

 • Студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право
Езици

 • Български
 • Английски
 • Френски

Димитрина Цанкова
Данъчен и счетоводен консултант

Практика
Образование

 • Университет за национално и световно стопанство, Магистър по финанси
Езици

 • Български
 • Английски
 • Руски

Марина Мурад
Административен координатор

Практика

Образование

 • Университет за национално и световно стопанство, специалност „Международни икономически отношения“
Езици

 • Български
 • Английски
 • Немски

Членства

Референции