Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφ και Συνεργάτες»

Παρουσιαση της δικηγορικης εταιρειας

H Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφ και Συνεργάτες» είναι μια δυναμική και προσανατολισμένη προς την επιχείρηση Δικηγορική Εταιρεία, που παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εγχώριους και ξένους εταιρικούς πελάτες. Παρέχουμε βοήθεια και στις ήδη εγκατεστημένες στην βουλγαρική αγορά εταιρείες και στους ξένους επενδυτές, που θέλουν μια ομαλή εκκίνηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους σε τοπικό επίπεδο.

Ο κύριος στόχος μας είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών σε διεθνείς συνεργασίες σχετικά με το εταιρικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το εμπράγματο δίκαιο, και τη δικαστική προσφυγή και παράσταση. Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα νομικών αναλύσεων και ελέγχων, νομικών συμβουλών, υπηρεσίες νομικής συνδρομής, συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις, νομικής προστασίας και εκπροσώπησης ενώπιον των δικαστικών και εξωδικαστικών οργάνων, κρατικής διοίκησης και τρίτων.

Εκτός από την παροχή νομικών υπηρεσιών σας προσφέρουμε και ένα ευρύ φάσμα των φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων για τη συνολική διαχείριση της επιχείρησής σας.

Η εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο τοπικών και ξένων εταίρων, με τους οποίους ανταλλάσει εξειδικευμένες γνώσεις, διασφαλίζοντας τη νομική πληρότητα σύνθετων διεθνών έργων. Ο στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές αποφάσεις σε οποιαδήποτε κατάσταση, ειδικά σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους νομικούς, οικονομικούς και φορολογικούς συμβούλους από διαφορετικές δικαιοδοσίες.

Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες με βάση την εξειδίκευση, και την προσωπικά υπεύθυνη προσέγγιση. Κάνουμε έρευνα της συνολικής στρατηγικής της επιχείρησής σας, για να λειτουργούμε αποτελεσματικά προς το συμφέρον σας. Ο στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε πλήρως τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις σας.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα βουλγαρικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ρωσικά.

Factum est.

Η ομάδα μας

Διευθύνων εταίρος, Δικηγόρος
Δικηγόρος – Συνεργάτης
Δικηγόρος – Συνεργάτης
Δικηγόρος – Συνεργάτης, Пιστοποιημένο μεσολαβητή
Vομικό βοηθό, Пιστοποιημένο μεσολαβητή
Σύμβουλος φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών

Συμμετοχές

Παραπομπές