Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Новини

Със Закона за допълнение на Закона за концесиите Народното събрание прие, че концесиите на морския плаж се изключват от приложното поле на Закона за концесиите, а тяхната...
Водени от стремежа си непрекъснато да усъвършенстваме своите услуги, ние в Адвокатско дружество “Василев и партньори” разширяваме практиката си с предоставяне на...