Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Новини

Както Ви споделихме в информационния ни бюлетин от 24.03.2020 г., правителството очаквано прие конкретните условия и механизми, с които цели да подпомогне най-засегнатите сектори...
Както Ви съобщихме в информационния ни бюлетин от 17.03.2020 г., Парламентът прие закон, уреждащ мерките и действията по време на обявеното извънредно положение. Законът влезе с...