Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Новини

Увод От август месец 2023 г. в българския правен мир съществува нов вид търговско дружество – дружеството с променлив капитал (ДПК). Новата дружествена форма -...