Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Новини

На 18.10.2018 г. в извънреден брой на Държавен вестник /бр. 86/ бяха обнародвани нови изменения в Закона за обществените поръчки. Някои от по-важните промени са следните: 1....