Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Новини

Водени от стремежа си непрекъснато да усъвършенстваме своите услуги, ние в Адвокатско дружество “Василев и партньори” разширяваме практиката си с предоставяне на...
С изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се въвежда нов ред за...