Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Новини

С изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се въвежда нов ред за...
Скъпи Клиенти, Партньори и Приятели, Радваме се да Ви споделим, че преместихме офиса си. Новият ни адрес е: гр. София,  п.к. 1000, бул. „Позитано” № 9, бл. 1, вх. Б, етаж 2, офис № 4....
На 18.10.2018 г. в извънреден брой на Държавен вестник /бр. 86/ бяха обнародвани нови изменения в Закона за обществените поръчки. Някои от по-важните промени са следните: 1....