Кредиторите могат да отменят сделки на поръчителите, с които се уврежда интереса на кредитора

В правната теория и съдебната практика до този момент съществуваше колебание по следните въпроси, свързани с т.нар. Павлов иск (отменителен иск), а именно:

  • Може ли да се заведе Павлов иск освен срещу главния длъжник, и срещу негов поръчител;
  • Може ли да се заведе Павлов иск освен срещу страните по първата увреждаща сделка, и срещу страните по последващите увреждащи сделки.

 

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд се произнесе по тези въпроси с Тълкувателно решение № 2/2017 г. от 09.07.2019 г., постановено по Тълкувателно дело № 2/2017 г., като даде положителен отговор и на двата въпроса. Това тълкуване на закона е задължително за всички съдилища в България.

 

Какво всъщност представлява Павловият иск?

Павловият иск е специален ред за защита на кредиторите срещу длъжници, които съзнателно увреждат материалното си състояние с цел да увредят интересите на своите кредитори. При намаляване на имуществото на длъжника се намалява и възможността на кредитора да се удовлетвори в рамките на производството по принудително изпълнение. Увреждането може да се състои или в безвъзмездно прехвърляне на имуществени права (собственост, вземания и др.), или в сделка с трета недобросъвестна страна (т.е. такава, която е знаела за целта на увреждащата сделка). При уважаване на иска от съда договорът се обявява за относително недействителен по отношение на кредитора (т. е. договорът запазва съществуването си, но за кредитора се счита, че имуществото никога не е напускало имуществената сфера на длъжника), като кредиторът може да се удовлетвори (включително и чрез принудително изпълнение) от прехвърлените имуществени права (собственост, вземания и др.).

 

Какво представлява поръчителството?

Поръчителството е вид лично обезпечение на вземанията, при което едно лице се задължава спрямо кредитора на главния длъжник да отговаря за изпълнение на поетите задължения на главния длъжник към кредитора.

 

Какво е практическото значение на Тълкувателното решение?

Като пример може да се разгледа следният случай: Управител на търговско дружество поръчителства за връщането на банков кредит, изтеглен от търговското дружество, което представлява. Дружеството спира да изплаща кредита към банката. Междувременно управителят дарява на сина си свой имот, за да предотврати възможността банката да насочи изпълнение срещу това имущество. Синът продава имота на трето лице, което от своя страна го дарява на свой близък.

Вече не съществува съмнение, че банката може да атакува цялата верига от прехвърлителни сделки с предмет имота на управителя-поръчител, като следва да установи, че същите са извършени с цел накърняването на нейните интереси като кредитор на дружеството-кредитополучател.

 

Всеки кредитор с нарушени права от страна на длъжник или поръчител може да разчита на правното съдействие от екипа на Aдвокатско дружество „Василев и партньори“.

В случай че имате въпроси или желаете консултация по този или по друг правен въпрос, може да се обърнете към нас още сега, като ни пишете тук.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси