Отменени полети поради COVID-19

Поради пандемията от COVID-19 много авиопревозвачи отмениха свои полети.

Поради факта, че дейността на авиопревозвачите е препятствана от извънредно събитие, което е извън техния контрол (въведените ограничителни мерки в повечето държави), не би могло да се претендира обезщетение за отменените полети, но съгласно приложимото европейско законодателство може да се иска: i) възстановяване на стойността на билета;  или ii) презаверяване на билета за нови дати.

Когато билетът е двупосочен и първият полет е отменен, то пътникът има право на възстановяване на цялата стойност на билета.

Наши клиенти ни уведомиха, че авиопревозвачи им предлагат ваучери с равностойността на билетите за отменени полети като единствена опция за уреждане на отношенията им по повод на отменените полети. Такъв подход е допустим само при условие че пътникът се съгласи с него.

Ако Ви бъде предложен такъв ваучер, Вие може да го откажете и да искате сумата на билета да бъде възстановена по Вашата банкова сметка. В случай че авиокомпанията откаже изплащане  на сумата по доброволен път, то срещу нея може да бъде проведено съдебно производство.

На разположение сме да отговорим на Вашите въпроси и да Ви съдействаме в уреждане на отношенията Ви с Вашия авиопревозвач, в случай че последният неоснователно откаже възстановяване на дължимите Ви суми.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси