Отпадане на нуждата от легализация на някои документи в рамките на Европейския съюз

На 16.02.2019 г. започна прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.

Съгласно разпоредбите на Регламента няма да се изискват никакви формалности за легализация на официален документ, издаден от държава членка на Европейския съюз, при използването на документа в друга държава членка, ако същият се отнася до един или повече от следните факти:

 • Раждане;
 • Смърт;
 • Име;
 • Брак, включително брачна дееспособност, и семейно положение;
 • Развод, законна раздяла или унищожаване на брака;
 • Регистрирано партньорство, включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство, и положение на регистрирано партньорство;
 • Прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрираното партньорство;
 • Произход;
 • Осиновяване;
 • Местоживеене и/или местопребиваване;
 • Гражданство;
 • Липса на съдебно минало, при условие че официалните документи във връзка с този факт са издадени на гражданин на съюза от органите на държавата членка, чийто гражданин е лицето.

За да бъде признат и за да се използва такъв официален документ без каквито и да било допълнителни формалности, той трябва да е:

 1. Преведен по надлежния законов ред в която и да е държава членка на Европейския съюз; или
 2. Скрепен с т.нар. „Стандартно многоезично удостоверение“. Последното представлява формуляр по образец към Регламента, съставя се при поискване и без допълнително оскъпяване от същия орган, издал официалния документ. Удостоверението преповтаря съответната информация от документа, както и съдържа данни за самия официален документ – на всички официални езици на Европейския съюз.

Пълният текст на Регламент (ЕС) 2016/1191 може да намерите тук.

При нужда от съдействие за издаване, признаване и/или превод на такива документи, ще се радваме да съдействаме.

Може да се обърнете към нас, като ни пишете тук.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси