Промени в уредбата на Централния кредитен регистър

С изменението и допълнението на Наредбата № 22 на БНБ от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър се допълни досегашният режим за получаване на информация относно кредитната задлъжнялост на физически лица. Разшири се и обхватът на лицата, които подлежат на регистриране в него.

С последните промени заявлението за изготвяне справки в Кредитния регистър относно физически лица може да се подава и по електронен път, в допълнение към предишния ред за подаване на място в БНБ. Заявлението по електронен път се подава лично от физическо лице, което трябва да притежава квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

Вън от горното, въвежда се и ново задължение за банки, платежни институции, дружества за електронни пари, отпускащи кредити, да подават в Централния кредитен регистър информация не само за своите основни длъжници, а вече и за техните съдлъжници и поръчители. Това задължение влиза в сила от 3-ти септември 2019 г.

Пълният текст на наредбата може да намерите тук.

При въпроси и нужда от съдействие ще се радваме да Ви съдействаме – моля свържете се с нас.

 

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси