Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Представяне на кантората

Адвокатско дружество ,,Василев и партньори’’ предоставя първокласни и достъпни юридически услуги на местни и чуждестранни частни клиенти.

Екипът ни е съставен от висококвалифицирани специалисти в различни сфери на правото, което ни позволява да Ви осигурим бързо и ефективно разрешаване на Вашия казус при максимална защита на интересите Ви. В работата си се водим от опита, традицията и добрите практики, като ги съчетаваме с всички възможности на технологичната епоха.

Извършваме пълен набор от правни анализи и проверки, правни консултации, участие в преговори, правна защита и представителство пред съдебни и извънсъдебни органи, държавната администрация и трети лица.

В допълнение към юридическото обслужване Ви предлагаме данъчни и счетоводни услуги, за да осигурим ефикасни решения за цялостното управление на Вашите финанси и активи.

Кантората има изградена мрежа от местни и чуждестранни партньори, с които обменя експертен опит за правното обезпечаване на казусите с международен елемент.

Предоставяме Ви услугите си на български, английски, немски, френски и руски език.

Factum est.

Нашият екип

Константин Василев
Управляващ съдружник, Адвокат

Практика
Образование

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право
 • Гьоте Университет, Институт по право и финанси, Магистър по финансово право, Франкфурт на Майн, Германия
Членства

 • Софийска адвокатска колегия
 • Германо-българска индустриално-търговска камара
 • Българо-швейцарска търговска камара
 • Британско-българска бизнес асоциация
Езици

 • Български
 • Aнглийски
 • Немски
 • Френски
 • Руски

Цветелина Великова
Асоцииран адвокат

Практика
Образование

 • Нов български университет, Магистър по право
 • Пари-Вал-де-Марн XII, специалност „Европейско и международно право“, Париж, Франция
Членства

 • Софийска адвокатска колегия
 • Френско-българска търговска и индустриална камара
Езици

 • Български
 • Aнглийски
 • Френски

Явор Данчев
Асоцииран адвокат

Практика
Образование

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”
Езици

 • Български
 • Aнглийски

Кирил Кирков
Юрист

Интереси в областите
Образование

 • Студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право
Езици

 • Български
 • Английски
 • Френски

Александър Джуров
Адвокатски сътрудник, Сертифициран медиатор

Интереси в областите
Образование

 • Студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право
Езици

 • Български
 • Английски
 • Руски

Диан Неделчев
Адвокатски сътрудник

Интереси в областите
Образование

 • Студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право
Езици

 • Български
 • Английски
 • Немски

Таня Арнаудова
Мениджър бизнес развитие

Образование

 • Университет за национално и световно стопанство, специалност „Mаркетинг”
Езици

 • Български
 • Английски

Димитрина Цанкова
Данъчен и счетоводен консултант

Практика
Образование

 • Университет за национално и световно стопанство, Магистър по финанси
Езици

 • Български
 • Английски
 • Руски

Марина Мурад
Административен координатор

Практика

Образование

 • Университет за национално и световно стопанство, специалност „Международни икономически отношения“
Езици

 • Български
 • Английски
 • Немски

Членства

Референции