Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Представяне на кантората

Адвокатско дружество ,,Василев и партньори’’ предоставя първокласни и достъпни юридически услуги на местни и чуждестранни частни клиенти.

Екипът ни е съставен от висококвалифицирани специалисти в различни сфери на правото, което ни позволява да Ви осигурим бързо и ефективно разрешаване на Вашия казус при максимална защита на интересите Ви. В работата си се водим от опита, традицията и добрите практики, като ги съчетаваме с всички възможности на технологичната епоха.

Извършваме пълен набор от правни анализи и проверки, правни консултации, участие в преговори, правна защита и представителство пред съдебни и извънсъдебни органи, държавната администрация и трети лица.

В допълнение към юридическото обслужване Ви предлагаме данъчни и счетоводни услуги, за да осигурим ефикасни решения за цялостното управление на Вашите финанси и активи.

Кантората има изградена мрежа от местни и чуждестранни партньори, с които обменя експертен опит за правното обезпечаване на казусите с международен елемент.

Предоставяме Ви услугите си на български, английски, немски, френски и руски език.

Factum est.

Нашият екип

Управляващ съдружник, Адвокат
Асоцииран адвокат
Асоцииран адвокат
Асоцииран адвокат, Сертифициран медиатор
Асоцииран адвокат
Адвокатски сътрудник, Сертифициран медиатор
Адвокатски сътрудник
Данъчен и счетоводен консултант

Членства

Референции