Цени

Адвокатско дружество ”Василев и партньори” предлага достъпна правна защита на Вас и Вашите интереси. 

Хонорарите ни се определят по договаряне - според естеството на казуса, като не могат да бъдат по-ниски от установените в действащата нормативна уредба минимални размери на адвокатските възнаграждения.

В зависимост от конкретния случай, можем да предложим възможност за разсрочено плащане на хонорара, за да гарантираме достъпност на услугите ни.