Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφ και Συνεργάτες»

Παρουσιαση της δικηγορικης εταιρειας

Η Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφ & Συνεργάτες» παρέχει υπηρεσίες πρώτης τάξης και νομικές υπηρεσίες σε τιμές προσιτές στους ντόπιους και ξένους ιδιώτες πελάτες.

Η ομάδα μας αποτελείται από ένα ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ειδίκευσης σε διάφορους τομείς του δικαίου, που παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση της υπόθεσής σας με τη μέγιστη δυνατή προστασία των συμφερόντων σας. Οι υπηρεσίες μας στηρίζονται στην εμπειρία, παράδοση και βέλτιστη πρακτική, καθώς και σε δημιουργικότητα στην εποχή των νέων τεχνολογιών.

Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα νομικών αναλύσεων και ελέγχων, νομικών συμβουλών, συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις, υπηρεσίες νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης ενώπιον των δικαστικών και εξωδικαστικών οργάνων, κρατικής διοίκησης και τρίτων.

Εκτός από την παροχή νομικών υπηρεσιών σας προσφέρουμε και ένα ευρύ φάσμα των φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων για τη συνολική διαχείριση της επιχείρησής σας.

Η Δικηγορική Εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο τοπικών και ξένων εταίρων, με τους οποίους ανταλλάσει εξειδικευμένες γνώσεις, διασφαλίζοντας τη νομική πληρότητα σύνθετων διεθνών έργων.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα βουλγαρικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ρωσικά.

Factum est.

Η ομάδα μας

Διευθύνων εταίρος, Δικηγόρος
Δικηγόρος – Συνεργάτης
Δικηγόρος – Συνεργάτης
Δικηγόρος – Συνεργάτης, Пιστοποιημένο μεσολαβητή
Vομικό βοηθό, Пιστοποιημένο μεσολαβητή
Σύμβουλος φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών

Συμμετοχές

Παραπομπές