Τιμές

Η Δικηγορική εταιρεία «Βασίλεβ και Συνεργάτες» προσφέρει νομική προστασία, σε τιμές προσιτές, για να ικανοποιήσει πλήρως τις προσδοκίες και τα συμφέροντά σας.

Οι αμοιβές μας καθορίζονται με ελεύθερη διαπραγμάτευση – σχετικά με τη φύση της υπόθεσης, και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από εκείνες, αναφερόμενες στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί ελάχιστων ορίων αμοιβής δικηγόρων.

Ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα χορήγησης αναστολής πληρωμής της αμοιβής μας για να διασφαλίσουμε την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας.