Александър Джуров
Адвокат, Сертифициран медиатор

Александър Джуров е адвокат в Адвокатско дружество „Василев и партньори“.

Той е сертифициран медиатор, включен в единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Успешно преминава и обучение към Българската търговско-промишлена палата по въпросите на арбитражното производство.

Неговата практика е фокусирана върху корпоративното и търговско право, лицензионния режим, алтернативното разрешаване на спорове. Александър предоставя правни съвети на клиенти на кантората и относно обезщетения при отменени полети, както и по различни въпроси, свързани със събиране на вземания.

Неговият предходен опит включва редица дейности със социална насоченост. Бил е член на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, където е участвал в предлагането на законодателни и управленски решения, свързани с разрешаване на проблемите на децата.

Ангажиментът му към социално-отговорните дейности е засвидетелстван и в спорта. Александър притежава международна категория за съдия на корт, както и за главен съдия по бадминтон. Председател е на Арбитражно-дисциплинарната комисия към Българската федерация по бадминтон.

Образование

  • Студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право

 

Интереси в областите

 

Езици

Български, английски и руски език