Борис Кръстевич
Адвокат

Борис Кръстевич е асоцииран адвокат в Адвокатско дружество “Василев и партньори”.

Юридическата му практика е фокусирана в сферите на корпоративното право, договорното право, трудовото и осигурително право. Притежава дългогодишен опит във воденето на дела за предоставени средства от фондовете на Европейския съюз, както и с проучването на проекто-документация за участие в конкурси за обществени поръчки.

Тези области на специализация му позволяват да предоставя широк спектър от правни услуги на корпоративни клиенти, които да гарантират дългосрочното развитие на търговската им дейност при максимална защита на правните им интереси.

Разполага с опит в сферата на миграционното право, като предоставя правно съдействие на чужденци и на членовете на техните семейства при тяхното установяване в Република България, включително при издаване на визи и разрешения за краткосрочно и дългосрочно пребиваване.

Наред с това предоставя консултации и осъществява процесуално представителство пред административни и съдебни органи в рамките на различни по вид производства.

Владее свободно английски и немски език, което му позволява да води свободно бизнес кореспонденция с широк кръг от чуждестранни клиенти.

Образование

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право

 

Интереси в областите

 

Езици

Български, английски и немски език