Димитрина Цанкова
Данъчен и счетоводен консултант

Димитрина Цанкова е опитен професионалист с над 19 години практика като главен счетоводител във водещи български компании, притежавани от международни инвеститори.

Тя е  съосновател на Arceland Finance and Accounting Ltd. - дружество от групата на Arceland, което управлява счетоводното обслужване и данъчното планиране на над 180 компании.

В екипа на Адвокатско дружество "Василев и партньори" тя има ключова роля за изпълнението и координацията на счетоводните и данъчни дейности.

Като експерт с дългогодишна практика Димитрина ефективно съдейства на екипа със своята експертиза. Това ни позволява да предлагаме широк спектър от данъчни и счетоводни услуги, за да осигурим ефикасни решения за цялостното управление на бизнеса на нашите клиенти.

Образование

  • Университет за национално и световно стопанство, Магистър по финанси

 

Езици

Български, английски и руски език